Medische terminologie
 
 
 
[startpagina] [lissencephaly] [polymicrogyrie] [neuronale migratie]
 
 
 
 
Medische terminologie:
 
 
 
 

Index:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Indien u een medische term hier niet kunt vinden of juist een aanvulling heeft, kunt u deze naar ons [mailen].

 
 
 
 

A:

Agenesie: uitblijven van de normale ontwikkeling van een orgaan of een deel daarvan

Anterior: voor

Apnoe: toestand waarbij de ademhaling geheel stilstaat, komt o.a. voor bij stoornissen in het ademcentrum van het verlengde merg

Arachnoidea: spinnewebvlies, het middelste van de drie hersenvliezen

Atrofie: slinken of geslonken zijn van weefsel

Atresie: afwezigheid van een (deel van) orgaan, stoornis in de normale ontwikkeling

Axiaal: in de richting van de as van het lichaam

[index]

 
 

B:

Bilateraal: tweezijdig, in twee richtingen

Bitemporaal: m.b.t. beide slaapbeenderen

Brachycephaly: een korte schedel

[index]

 
 

C:

Caudaal: aan de kant van het lichaamseinde (vanaf de voeten gezien)

Cataract: vertroebeling van de ooglens, staar

Cerebellum: kleine hersenen

Cerebrum: grote hersenen

Craniaal: aan de zijde van de schedel

Coronaal: uit het engels coronal, 180° op de lichaamsas. Bij een MRI scan ziet men dan een dwarsdoorsnede van slaap naar slaap gezien (of wel men kijkt dan vanaf de ruggegraat naar voren)

Cornea: hoornvlies van het oog

Cingulum cerebri: vezelbundel in het merg van de grote hersenen

Colomboma: misvorming, spleet

Corticalis: m.b.t. de schors van zachte organen (oa. hersenen)

Creatinefosfokinase: enzym in hart en skeletspieren

Cytogenetica: erfelijkheidsleer m.b.t. de cellen berustend op onderzoek van chromosomen en genen

[index]

 
 

D:

De novo: opnieuw

Diffuus: verspreid over een groot gebied

Distaal: het deel van een orgaan of lichaamsdeel dat het verst van het midden (verticaal gezien) van het lichaam ligt

Dysmorfie: misvorming, afwijkende vorm

Dysplasie: abnormale ontwikkeling, gestoorde ontwikkeling

[index]

 
 

E:

Ectoblast/ectoderm: het buitenste kiemblad: hieruit ontwikkelen zich de huid, de zintuigen en het zenuwstelsel

Ependym: bedekkende cellen aan de binnenzijde van de hersenkamers en het centrale ruggenmergskanaal

Endocranium: het harde buitenste hersenvlies

[index]

 
 

F:

Frontaal: in een vlak evenwijdig aan het voohoofd

Fronto-temporaal: mbt tot het voorhoofd en de slaapstreek, van het voorhoofd naar de slaapstreek lopend

Fronto-occipitaal: is van voorhoofd naar achterhoofd lopend

[index]

 
 

G:

Gameet: mannelijke of vrouwlijke geslachtscel

Glaucoom: oogaandoening gepaard gaand met drukverhoging binnen het oog

 
 

H:

Heterotoop: op een vreemde plaats liggend, van een andere plaats afkomstig

Hypoplasie: te geringe ontwikkeling van weefsel of orgaan

Hypertrichosis: overmatige haargroei of beharing

[index]

 
 

I:

Ipsilateraal: aan dezelfde kant

Intracerebraal: in de hersenen

Intracraniaal: binnen de schedel

In situ: ter plaatse

[index]

 
 

L:

Lateraal: opzij, aan de zijkant gelegen, of wel in de normale stand van het midden (verticaal gezien) van het lichaam af gericht

Leptomeninx: het zachte hersenvlies

Locus: plaats, plek (oa. in de genetica om een plek op een chomosoom aan te duiden)

[index]

 
 

M:

Mediaal: noemt men dat deel van een orgaan of lichaamsdeel dat in normale stand naar het midden (verticaal gezien) van het lichaam is gericht

Mesiaal: naar binnen of naar de middellijn gericht

Microphthalmus: te kleine oogbol

Multilobularis: bestaand uit vele kwabjes

Myopathie: niet nader omschreven aandoening van een spier

Myopie: bijziendheid tgv. een grotere diepte van de oogbol dan normaal ligt het brandpunt van de ooglens voor ipv. op het netvlies

[index]

 
 

N:

Nystagmus: snelle heen en weer gaande beweging van de ogen, gekenmerkt door een flitsende, rukachtige beweging in een richting gevolgd door een veel langzamere beweging in tegenovergestelde richting

[index]

 
 

O:

Occipitaal: mbt het achterhoofd

Oliva: olijf, het olijfvormige deel van het centrale zenuwstelsel, aan de bovenzijde van het verlengde merg

Opisthotonus: krampachtig achterovergebogen lichaamshouding

[index]

 
 

P:

Para: naast

Paraxiaal: naast, langs of evenwijdig aan de richting van de as van het lichaam of een deel van de ledematen

Pariëtaal: wandstatig

Pariëto-occipitaal: mbt het wandbeen en het achterhoofdsbeen

Perifeer: aan de omtrek, aan een uiteinde

Placode: verdikking van het buitenste kiemblad waaruit later een zintuig wordt gevormd

Posterior: achter

Progressief: toenemend, vooruitgaand, verergerend, zich uitbreidend

Proliferatie: woekering van cellen, groei door (snelle en soms ongecontroleerde) vermeerdering van cellen

Proximaal: deel van een orgaan of een lichaamsdeel dat het dichts bij het midden (verticaal gezien) ligt

[index]

 
 

Q:

Quadriplegie: verlamming van alle vier de ledematen

[index]

 
 

R:

Reflux: terugvloeiing bv. van de maaginhoud naar de slokdarm (brandend maagzuur)

Retina: netvlies

[index]

 
 

S:

Sagittaal: het deel van een orgaan of een lichaamsdeel dat evenwijdig loopt met de mediale kant ervan van voren naar achteren. Bij een MRI scan een zijaanzicht van de hersenen

Stria: dunne vezelbundel die o.a. voorkomt in bepaalde delen van de hersenen

Subcorticaal: onder een schors, bv. onder de hersenschors

Subarachnoïdaal: onder het spinnenwebvlies, tussen het spinnewebvlies en het zachte hersenvlies

Synostosis: abnormale benige verbinding van twee of meer delen van het skelet

[index]

 
 

U:

Unilateraal: eenzijdig, aan een zijde

[index]

 
 

V:

Volair: het deel van een orgaan of een lichaamsdeel dat bij het buigen hol staat

[index]

  
startpagina ---> verwante onderwerpen ---> medische terminologie